ขั้นตอนการวาง 3D MODEL | ใช้งาน 3D MODE บน Metaverse Thailand

หนึ่งในฟังก์ชั่นเด่นบน Metaverse Thailand ผู้ใช้สามารถนำ 3D MODEL วางบนแผนที่ และสามารถวาปเข้ามาเดินเล่นได้ด้วย (เหมือน THE SIMS) ทั้งนี้ ฟีเจอร์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา มีขั้นตอนใช้งานดังนี้

เข้าไปที่เมนู MY LANDS มุมบนขวาสุด

เลือกที่ดินที่ต้องการ เมนู 3 จุดขวาสุด เลือก 3D Designer

เข้ามาหน้านี้ ให้กด ADD YOUR NFT MODEL

3D MODEL ทั้งหมดเป็น NFT สามารถหาซื้อได้จาก https://market.metaversethailand.io/marketplace
** ปัจจุบันรองรับเฉพาะ META CHAIN จะมีการปรับปรุงรองรับ BITKUB CHAIN เร็วๆ นี้

สมมติผมเลือกจุดวาป ตรงนี้สามารถใส่ LAND ID (เลขแปลง) ที่ผู้ใช้สามารถกดวาปไปแปลงอื่นได้ และ SCALE = ขนาดวัตถุ เซ็ตเอาตามความเหมาะสม

กด CTRL ค้าง + คลิกลากขึ้นลง เพื่อเลื่อนวัตถุตามแนว ขึ้น-ลง | กด SHIFT ค้าง + คลิกลากซ้ายขวา เพื่อเลื่อนวัตถุตามแนวราบซ้ายขวา | กด ALT ค้าง + คลิกหมุน 360 องศา

เมื่อพอใจ สามารถกด SAVE ได้เลย

คลิกที่แปลงของคุณ แล้วกด GO TO 3D

ระบบจะรัน 3D MODE ขึ้นมา ตรงนี้คุณสามารถวิ่งชม MODEL รอบๆ เหมือนเล่นเกมเลย !
** พัฒนาโดย GUURUN หนึ่งใน Metaverse Thailand Project Incubator

ในอนาคตระบบ 3D รวมถึงการวาง MODEL จะทำได้ง่าย และแสดงผลสมจริงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรม ปฏิสัมพันธ์ กับผู้เล่นอื่นๆ บน MAPS ได้อีกด้วย รอติดตามต่อไปครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *