สรุป AMA METAVERSE THAILAND (21 JUL 2022)

สรุป AMA METAVERSE THAILAND (21 JUL 2022) สามารถรับฟังย้อนหลังผ่าน Clubhouse หรือ https://www.youtube.com/watch?v=fl2xSgTOZQY

แผนการใช้งาน Meta Token และ MVP Coin

ปัจจุบัน Meta Token มีการปล่อยออกมาผ่าน Land Stake, Yield Farming เป็นหลัก มีอัตรา Emission Rate จำกัดแต่ละวัน สำหรับแผนการนำ Meta Token ไปใช้งานหลักๆ มีดังนี้

 • ผ่าน Metaverse Accelerator (5 โปรเจค ผ่านการคัดเลือกช่วงงาน Thailand Crypto Expo 2022) ซึ่งทยอยออกมาช่วง Q3-Q4 2022
 • Event ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น Amazing Durian Metaverse นำเหรียญ META Token ซื้อ NFT เพื่อนำไปแลก / ใช้บริการสวนทุเรียน
 • ระบบจองใช้บริการ ซื้อ Voucher ในอนาคต ร่วมกับ MVP COIN
 • ซื้อ NFT บน Metaverse Thailand Marketplace
 • การรับเหรียญ Meta Token แลกกับสินค้า / บริการ โดย 3rd Party

ทีมงานยืนยันรักษาเสถียรภาพราคาของ Meta Token และ MVP Coin พร้อมเพิ่มช่องทางการใช้งานเข้าถึงบุคคลทั่วไปมากขึ้น (Mass Adoption) เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน Metaverse Thailand ในภาพรวม

Metaverse Thailand Roadmap

ทีมงานมีเป้าหมายการพัฒนา Digital Twins เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจโลกจริง – โลกเสมือน ให้ทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้น ปัจจุบันมี Partner เข้าร่วมหลายราย เช่น

 • EmQuartier ร่วมมือการจัด Event ควบคู่ระหว่าง Physical และ Metaverse / Meta Lounge + Meta Class พื้นที่พบปะพูดคุย Workshop ของ User ที่ใช้งาน Metaverse Thailand คาดว่าเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคม 2022
 • Superrich ช่องทางวางจำหน่าย Voucher Card ด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคม 2022
 • Morning Moon Village เกมชั้นนำบน Bitkub Chain จะเปิดฟาร์มพิเศษรับ Meta Milk นำไปใช้ใน Ecosystem ของเกม

การพัฒนาในช่วงถัดไป Metaverse Thailand จะเน้นไปทาง Sideverse ร่วมกับธุรกิจ แบรนด์ชั้นนำต่างๆ ใช้ Meta Token แลกเปลี่ยนสินค้าบริการ อาศัยเงินทุนจากทาง A-Plus Fintech ซึ่งมีแผนนำเข้าตลาด NASDAQ ปี 2023 และไม่มีแผนเปิดขายที่ดิน (Land) เพิ่มเติมอีก หมดแล้วหมดเลย

อื่นๆ

 • ผู้ใช้สามารถวาง Link, Youtube บน Land ของตัวเองได้แล้ว รวมถึงออกแบบภาพ 2D ก่อนอัพโหลดลงแผนที่จริงผ่าน Tools
 • การพัฒนา 3D ภายใน Land อยู่ระหว่างการพัฒนา
 • Bitkub Next ยังไม่สามารถ Land Stake, Yield Farming จากขั้นตอน Verify Smart Contract ของ Bitkub Chain คาดว่าอาจใช้งานช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *