ขั้นตอนการรวม (Merge), แยก (SPLIT) ที่ดินบน Metaverse Thailand

ผู้ใช้สามารถรวม (Merge) หรือ แยก (Split) ที่ดินบน Metaverse Thailand ได้ตามความต้องการ โดยที่ดิน LAND มีจำนวน 2 HEX ขึ้นไป และอยู่ติดกันเท่านั้น โดยธุรกรรมทั้ง 2 แบบดังกล่าวต้องเสียค่าแก๊สตามปกติ — ทีมงานทดสอบแล้วไม่เกิน 0.05 KUB น้อยมาก !

เลือกที่ดินที่ต้องการรวม หรือแยก เมื่อคลิกจะขึ้นเมนู MERGE, SPLIT ตามภาพ

เลือก MERGE ระบบโชว์แปลงติดกัน สามารถรวมเข้าเป็นก้อนเดียวได้ (สูงสุด 1 แปลง) จากนั้นกด MERGE แล้วยืนยันธุรกรรมบน METAMASK / BK NEXT

เลือก SPLIT ให้กดเลือก HEX ที่ต้องการแยกออกมา จากนั้นกด SPLIT และยืนยันธุรกรรมผ่าน METAMASK / BK NEXT

โดยที่ดินที่รวม หรือแยกออกมา จะรันเลข LAND ใหม่ทั้งหมด

เป็นอีกฟังก์ชั่นเสริมให้ผู้ใช้จัดการแปลงที่ดิน (LAND) เหมือนซอยโฉนด รวมโฉนดบนที่ดินในโลกจริงนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *