ขั้นตอนการเปลี่ยน KUB เป็น KKUB เพื่อทำธุรกรรมบน Metaverse Thailand

สำหรับ KKUB เป็นเวอร์ชั่น WRAPPED ของ KUB เพื่อรองรับบางฟังก์ชั่นของ Bitkub Chain โดยมูลค่า 1 : 1 เสมอ ผู้ใช้สามารถนำ KKUB แลกเปลี่ยน (Swap) เป็นเหรียญอื่นๆ ผ่าน https://app.diamon.finance/#/swap

เฉพาะผู้ใช้งาน METAMASK เท่านั้น

เชื่อมต่อกระเป๋าผ่าน https://app.diamon.finance/#/swap เลือกช่องบนเป็นเหรียญ KUB อันล่างเลือก KKUB

จะพบว่า 1 KUB เท่ากับ 1 KKUB เสมอ กรอกเท่าที่ต้องการใช้ครับ ไม่ต้องกรอกหมด (เพราะต้องใช้ KUB เป็นค่าแก๊ส) เสร็จขั้นตอนนี้สามารถนำ KKUB ซื้อที่ดินบน Metaverse Thailand ได้เลย

ขั้นตอนการ UNWRAP KKUB เป็น KUB

หากต้องการโอน KUB ไปขายในกระดานซื้อขาย Bitkub ต้องแปลง KKUB เป็น KUB ก่อน ผ่านช่องทางเดิม https://app.diamon.finance/#/swap

จะพบว่า KKUB = KUB เสมอครับ

การใช้งานครั้งแรก ต้องทำ e-KYC ผ่าน Bitkub Chain OTP Verification เป็นการยืนยันเบอร์โทร กับ หมายเลข Wallet Metamask ทำครั้งเดียวจบครับ

จากนั้นกด UNWRAP เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *