ขั้นตอนการผูก LP META-KUB และ YIELD FARMING บน METAVERSE THAILAND

อีกทางเลือกของผู้ที่มีเหรียญ META TOKEN และ KKUB จับคู่เหรียญ (LP) เพิ่มสภาพคล่องให้กับแพลตฟอร์ม โดยได้รับเหรียญ META TOKEN ในสัดส่วนเหมาะสม บน BITKUB CHAIN มีขั้นตอนดังนี้

รองรับเฉพาะกระเป๋า METAMASK
ไม่รองรับกระเป๋า BITKUB NEXT เพราะไม่มีเมนูเชื่อมต่อบน DIAMON FINANCE

เข้าไปที่ https://app.diamon.finance/#/pool เลือกแถบ LIQUIDITY

กด ADD LIQUIDITY แล้วเลือกคู่เหรียญ META กับ KUB (หรือ KKUB) ตามภาพ

เนื่องจากต้องใช้ KUB เป็นค่าแก๊ส ควรเหลือ KUB ติดกระเป๋าไว้ 1-2 KUB เพื่อเป็นค่าแก๊ส

ทำการ Approve Contract ตามปกติ แล้วกด SUPPLY

จะได้ LP TOKEN คู่เหรียญ KUB-META เพื่อนำไปทำ YIELD FARMING

จากนั้น เข้าไปที่ https://metaversethailand.io/yield เห็น UX ให้คุณกด DEPOSIT ได้แล้ว

หากคุณจับคู่ LP มาเรียบร้อย ยอดขึ้นตามภาพครับ ให้ Approve Contract แล้ว Deposit ตามขั้นตอนได้เลย

ขั้นตอนการถอนฟาร์ม และแตก LP

หากไม่ต้องการฟาร์มแล้ว เข้ามาหน้า YIELD เหมือนเดิม แล้วกด WITHDRAW LP
(ผู้ใช้สามารถกดฝาก / ถอน ได้ตลอดเวลา ไม่มีการ LOCK ใดๆ ทั้งสิ้น)

กลับไปที่ https://app.diamon.finance/#/pool จะพบ LP META-KKUB ปรากฎขึ้นมา

หากไม่ขึ้นให้กด IMPORT แล้วเลือก KKUB-META ตามนี้

จากนั้นสามารถแตก LP เพื่อนำ META TOKEN และ KKUB ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *